Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury im Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie .

25 maja 2018


W związku z realizacją art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie, Bibliotekach Gminnych Lisznie i Pawłowie jest: Gminny Ośrodek Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie, ul. Lubelska 23 A, 22-170 Rejowiec Fabryczny.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pani Anny Pągowskiej, z którą można się kontaktować: telefonicznie ( 82) 566 46 03 . mailowo luxanna@vp.pl oraz listownie na powyższy adres z dopiskiem „RODO”. czytaj dalejInformacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie,                                                Biblioteki Publicznej w Lisznie oraz Biblioteki Publicznej w Pawłowie.Anna Pągowska


e-mail: luxanna@vp.pl 

tel. (82) 566 46 03


Inspektor realizuje swoje zadania 


podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:


1) Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
2) Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
3) Zarządzenie nr 2/ 2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie. z dnia 25.05.2018 r
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotekach Publicznych w Lisznie i Pawłowie.


OGŁOSZENIE


Gmina Rejowiec Fabryczny uprzejmie informuje, że od dnia 01-12-2017 roku prowadzona będzie przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie.


Przebudowa będzie prowadzona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 7.1 Dziedzictwo Kulturowe i Naturalne - projekty lokalne.


Planowany termin ukończenia przebudowy budynku zgodnie z umową upływa w dniu 30 -11-2018 roku.


W związku z powyższym wystąpią nieudogodnienia w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Kultury jak również zwiedzania Izb Rzemiosła Pawłowskiego, pokazy i warsztaty garncarskie, lekcje regionalizmu dla grup wycieczkowych.


Natomiast w dalszym ciągu istnieje możliwość organizacji pokazów garncarskich na imprezach plenerowych lub miejscach i obiektach wskazanych przez organizatora.


Zapraszamy do współpracy

.
Tymczasowa siedziba GOK w Pawłowie na czas remontu zostanie przeniesiona do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisznie , Tel.82 566 24 94 lub 606 243 773.


                                        


                                                      Pokazy bednarskie – oferta na imprezy plenerowe.

          

 Jeżeli macie Państwo kłopoty z zapewnieniem atrakcji na organizowane przez Was festyny, Dni miejscowości lub inne imprezy plenerowe, zachęcam do skorzystania z naszej propozycji bardzo rzadko spotykanych „ Pokazów bednarskich” .
Nasza oferta obejmuje prezentację pełnego procesu ręcznego tworzenia beczek, przy użyciu tradycyjnych narzędzi i przyrządów z zachowaniem kilkusetletniej tradycji bednarstwa pawłowskiego bądź jedynie wybrane etapy / konkursy, wyrabianie klapek, montaż beczek/.
Cały pokaz wraz z fachowym komentarzem prowadzą doświadczeni bednarze pawłowscy, kontynuujący pokoleniową bednarską tradycję rodzinną.
Dla widzów oprócz pokazów organizujemy również konkursy związane z tym bardzo rzadkim, a ciekawym zawodem, zestawianie/ Składanie/ beczek , wykonywanie i nabijanie obręczy itp.
Z naszym programem uczestniczymy w kolejnych edycja Jarmarku Pawłowskiego – Ginące Zawody.
Goszcząc u Państwa z pokazami bednarskimi gwarantujemy bardzo rzetelną ,fachową i ciekawą oprawę Waszej imprezy.
Ceny do negocjacji, są one uzależnione od zakresu proponowanego procesu pokazu bednarskiego , odległości związanej z dojazdem itp. 


Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie. Tel. 82 566 46 03 lub 606 243 773.
Informacji udziela Andrzej Kosz.
Zapraszamy do współpracy

                                                      

Wznawiamy naukę rzemiosła garncarskiego. Zapraszamy do  udziału w warsztatach garncarskich, które będą prowadzone pod okiem naszych mistrzów garncarstwa. Dowiedz sie więcej.

                                    

Kartę zgłoszeniową do kursu można pobrać tu lub w zakładce do pobrania. Copyright © 2011. All Rights Reserved.