Biblioteka Publiczna w Lisznie

Liszno 57

22-170 Rejowiec  Fabryczny

tel. (82) 566 24 94

e-mail: aga08599@wp.pl