Jubileusz 400-lecia garncarstwa i 410-lecia szkolnictwa świętowano w Pawłowie. Z tej okazji uczniowie Zespołu Szkół w Pawłowie przygotowali uroczystą akademię pt. ”Szkoła dawniej i dziś”. Honorowymi gośćmi imprezy byli : dr Marian Janusz Kawałko- twórca publikacji: „Rejowiec i okolice”, „Księgi miasta Pawłowa” i współtwórca książki: „ Zarys dziejów Pawłowa” oraz honorowy obywatel Gminy Rejowiec Fabryczny , Michał Trzewik –historyk sztuki, etnolog, gł. specjalista w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, który przedstawił wykład na temat garncarstwa. W prezentacji „Garncarstwo pawłowskie w świetle materiałów archiwalnych i literatury” przedstawił rzemieślników i ich dzieła. Wiedzy merytorycznej o historii szkoły i szkolnictwa w Pawłowie dostarczył również Adam Kędzierawski – wieloletni nauczyciel i współautor książki „Zarys dziejów Pawłowa”. Pan Zdzisław Krupa wręczył podziękowania i listy gratulacyjne dla tych, którzy oddali serce, umysł i ręce szkolnictwu i garncarstwu. Podziękowania zasłużonym garncarzom złożył również Stefan Kurczewicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa.


Galeria Zdjęć:)