Radość

Zespół Ludowy „Radość ” działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie od 1980 roku , kultywuje tradycję i kulturę gminy, powiatu, rejonu i województwa. Występuje na imprezach okolicznościowych o zasięgu lokalnym i regionalnym. Zespół umila swą muzyką obrzędy dożynkowe , ratuje od zapomnienia tradycje wiejskie. Kapela wykonuje utwory ludowe i biesiadne. Dzięki swej wszechstronności jest znana i lubiana.

Zespół jest znany w wielu regionach. Występował w Warszawie, Mińsku Mazowieckim, Żółkiewce, Hańsku, Białopolu i w wielu innych miejscowościach na dożynkach, festynach, jarmarkach i festiwalach. Corocznie uczestniczy w przeglądach zespołów ludowych.

Kierownikiem kapeli jest Tadeusz Kubacki.

            

 

Pawłowianki

Zespół śpiewaczy „Pawłowianki” został założony przez członkinie Terenowego Koła Emerytów i Rencistów, którego przewodniczącą oraz inicjatorką jest Pani Halina Rzepecka. Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie od maja 2012r.. Zespołowi akompaniuje Pan Tadeusz Kubacki. Panie z zespołu śpiewają utwory ludowe i biesiadne. Podczas jarmarku pawłowskiego w sierpniu 2012r. owy zespół miał swój debiut.

 

                

                                                              


Seniorki

We wrześniu 2012r. wśród członków Koła ERiJ Kanie Stacja powstał pięcioosobowy zespół śpiewaczy „Seniorki” i nadal się rozwija. Debiut sceniczny miał miejsce 14.09.2012r. w Dniu Seniora. Następnie zespół występował w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Koło ERiJ w Kaniem, a także na przeglądach piosenki CHDK Chełm, Łopienniku, Rejowcu, Dorohusku, Cycowie. Obecnie zespół liczy 8 osób i ciągle doskonali się i poprawia swoje umiejętności wokalno-artystyczne.

                         

                                                                           


Terenowe Koło Emerytów Inwalidów i Rencistów nr.9 w Pawłowie 

Koło zostało założone w 2009r. Obecnie liczy 90 osób. Członkinie wymieniają się doświadczeniami kulinarnymi oraz wokalnymi, o czym świadczy założony przez członkinie zespól „Pawłowianki”. Przewodniczącą Koła jest p. Halina Rzepecka. Koło organizuje imprezy okolicznościowe np. Dzień Seniora , Tłusty Czwartek i Andrzejki.

           

 

Zespoły taneczne dzieci i młodzieży

Zespoły taneczne tworzą dzieci w wieku przed szkolnym oraz gimnazjalnym. Do swych występów okolicznościowych (np. na dzień kobiet , jarmark pawłowski) przygotowywują się w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie.

                                                          

Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa

W dniu 6 marca 2004 r. z inspiracji rodowitego pawłowianina Stefana Leonhardta , oraz  zaproszenie P. wójta Zdzisława Krupy, sala Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie z trudem mieściła przybyłych gości… Wtedy to powołano z potrzeby serca , pierwszy Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa. Kapitałem założycielskim była miłość, troska i chęć promowania małej ojczyzny, zmagającej się przez wieki z burzliwą historią dziejów. Zamierzenia były i są chlubne . Wiele przedsięwzięć udało się zrealizować. Systematycznie ukazuje się kwartalnik „ Głos Pawłowa”, założono stronę  internetową Towarzystwa. Staramy się zwrócić uwagę  na potrzebę wspierania zarządu w jego społecznym zapale. Napawa optymizmem fakt, iż coraz więcej ludzi wnosi w pracę Stowarzyszenia  Przyjaciół Pawłowa  swój intelektualny potencjał. Aktualnie liczy ono już około 100 osób. Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa jest p. Stefan Kurczewicz.