Warsztaty bednarskie, które odbyły się w dniach 7 – 11 lipca br. były kolejną możliwością spotkań z dawnym rzemiosłem zorganizowaną dla mieszkańców Gminy i Lokalnej Grupy Działania „ Promenada S12” . W tych warsztatach udział wzięło 5 mężczyzn, którzy w ciągu tygodnia mieli możliwość wykonania beczek tradycyjną formą, z wykorzystaniem dawniej używanych narzędzi i przyrządów ( Kobyliczka, ośniki, zacambry, spusty itp.). Zajęcia praktyczne związane z wytwarzaniem beczek zostały poprzedzone niezbędną i bardzo istotną, popartą ponad stupięćdziesięcioletnią tradycją, wiedzą teoretyczną , która obejmowała między innymi wiadomości z zakresu doboru odpowiedniego drewna, sposobów i metod wyginania klepek oraz innymi istotnymi wiadomościami z zakresu bednarstwa .

Galeria Zdjęć:)