Aleksander Filipczuk- Ur. w 1950 r. w Chełmie, mieszka w Rejowcu Fabrycznym, obecnie jest rencistą. Garncarstwem zajmuje się od najmłodszych lat, pomagając początkowo w warsztacie ojcu Tomaszowi Filipczukowi z Pawłowa. Od 1987 r. prowadzi samodzielnie pracownię odziedziczoną po ojcu. Od 1990 r. kultury, od 1996 r. w przeglądach twórczości ludowej. Współpracuje z Ośrodkiem Terapii dla Dzieci   i Młodzieży Niepełnosprawnej w Chełmie - prowadzi naukę garncarstwa oraz lepienia figurek    i miniaturowych naczyń. Wykonuje ceramikę glazurowaną i siwaki, lepi figurki Chrystusa Frasobliwego, kapliczki, krzyżyki a także zabawki i skarbonki. W swoim warsztacie prowadzi lekcje muzealne.Członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych.Jego prace znajdują się na stałej wystawie w Pawłowskim Ośrodku Garncarskim w Pawłowie.

Otrzymał: Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za Zasługi dla kultury ludowej” (2003);

                                                                     

I nagrodę w Przeglądzie Twórczości Ludowej Oddziału Chełmskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych z siedzibą w Krasnymstawie (1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2005); III nagrodę w konkursie „Twórczość Ludowa między Wisłą a Bugiem”, zorganizowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Krajowy Dom Twórczości Ludowej w Lublinie (1999); III nagrodę w konkursie „ Ludowa sztuka religijna” (Kielce 2000); wyróżnienie na ogólnopolskim konkursie „Garncarstwo i rzeźba ceramiczna”, zorganizowanym przez Państwowe Muzeum Etnograficzne i Fundację „Cepelia” w Warszawie (1998).

Wyroby garncarza