Leszek Kiejda - garncarz, instruktor, pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie. Urodził się w 1958r. w Rejowcu Fabrycznym. Pochodzi z rodziny o korzeniach rzemieślniczych o bogatej tradycji garncarskiej.

Talent garncarski zawdzięcza ojcu (Mieczysławowi Kiejdzie), gdyż od najmłodszych lat pomagał w warsztacie ojca, gdzie miał możliwości podpatrywać kolejne etapy i techniki wykonywania naczyń glinianych na kole garncarskim.

Samodzielnie garncarstwem zajmuje się od 1998r. We własnym warsztacie w Pawłowie wykonuje ceramikę glazurowaną ,siwaki, flakony, dwojaki, misy, figurki zwierząt, ptaszki na wodę i wiele innych.

Zbudował własny tradycyjny piec garncarski do wypału naczyń glinianych tzw.”horn”

Prowadzi działalność edukacyjną- pokazy dla szkół, przedszkoli, kursy garncarskie dla wycieczek. Uczestniczy w wielu Przeglądach Twórczości Ludowej, konkursach, wystawach.

Od 2002r członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2004 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało mu półroczne stypendium twórcze.

Laureat wielu konkursów i przeglądów m.in.:

I miejsce w III między powiatowym przeglądzie twórczości ludowej w kategorii garncarstwo (2001r.)

I miejsce w przeglądzie Twórczości Ludowej Oddziału Chełmskiego STL z/s w Krasnymstawie w kategorii ceramika (2003r.)

I miejsce w przeglądzie Twórczości Ludowej Oddziału Chełmskiego STL z/s w Krasnymstawie w kategorii ceramika (2003r.)

I miejsca w przeglądzie Twórczości Ludowej Oddziału Chełmskiego STL z/s w Krasnymstawie w kategorii garncarstwo ( w latach: 2004, 2005, 2006, 2009r.)

I miejsca w licznych Powiatowych Konkursach Garncarskich organizowanych corocznie w Pawłowie podczas Jarmarku Pawłowskiego-Ginące Zawody.

                                           

Otrzymał podziękowania m.in. od Wojewódzkiego Domu Kultury, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Starosty Chełmskiego, Gminy Rejowiec Fabryczny oraz za czynny udział w licznych regionalnych i ogólnopolskich : jarmarkach, przeglądach, festynach, kiermaszach-targach sztuki ludowej , za przeprowadzanie warsztatów garncarstwa, za promocję i kultywowanie tradycji rzemiosła ludowego, za prezentacje sztuki ludowej w czasie dni otwartych wielu placówek, za współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowych, za udział w Międzynarodowych Wystawach Gospodarczych.

                                   

                                             Zdjęcia zrobione podczas Jarmarku Pawłowskiego „GINĄCE ZAWODY”

Wyroby Garncarza :)